TÄRKEÄ TIEDOTUS KOULUMATKATUESTA

Kelan tiedote koulumatkatuesta


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle ja huoltajille