Kuntoutusrahahakemukseen liittyvää ohjeistusta

Kuntoutusrahahakemukseen liittyvää ohjeistusta:  

Opiskelija täyttää perushakemuksen kuntoutusrahaan (KU111) Kelan sähköisessä palvelussa itsenäisesti. Palveluun kirjaudutaan vahvalla tunnistautumisella. Kelan sähköisessä palvelussa voi tarvittaessa pyytää myös lisäaikaa liitteiden toimittamiselle, jottei hakemuksen käsittely raukea.   

  Vaadittavat liitteet:  

KU110-liite täytetään yhteistyössä oppilaitoksen henkilökunnan ja hyvinvointialueen edustajan (esim. oppilaitoksen kuraattori, terveydenhoitaja tai psykologi) kanssa. Liitteeseen tarvitaan tietoa oppilaitoksen henkilökunnan laatimasta KHOPS:sta ja erityisen tuen suunnitelmasta, josta käy esille opiskelijalle suunnitellut yksilölliset tukitoimet koulunkäynnin/opintojen etenemisen tueksi.  

Ohessa lisätietoa kuntoutusrahan hakemisesta ja myöntämisen edellytyksistä: https://ammattipolku.fi/wp-content/uploads/2019/06/Nuoren_kuntoutusraha_Irma_Leppanen.pdf