Syrjis-tiimi muistuttaa: jokaisella on oikeus turvalliseen, tasa-arvoiseen ja syrjimättömään oppilaitokseen.


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle, huoltajille ja johtokunnalle